1 361
финансирани проекта
1 968 278 511
одобрени заеми
/в лева към 1 септември 2022 г./
7 436 033 572
обща стойност на подкрепени проекти
/в лева към 1 септември 2022 г./